article-img

لطفا بیانیه زیر را بخوانید و سپس ثبت نام کنید.

این جنبش به نمایندگی گروهی از دانشگاهیان سراسر دنیا به منظور حمایت از ملت فلسطین و مبارزه علمی مؤثر علیه رژیم اشغالگر اسرائیل است.


بدین وسیله، اعلام می‌داریم که از هرگونه همکاری علمی با مراکز دانشگاهی، شرکت‌ها و افراد مرتبط با فعالیت‌ها و جنایات ضدانسانی اسرائیل طبق موارد زیر خودداری می‌کنیم:


لطفا گزینه‌های مورد نظر خود را برای مشارکت در جنبش غزه انتخاب نمایید:


ما از جامعه علمی و دانشگاهی سراسر دنیا دعوت می کنیم تا به جنبش تحریم علمی اسرائیل بپیوندند و امیدواریم که گسترش این جنبش مانعی برای سوء استفاده رژیم نامشروع اسرائيل از علم و فناوری برای اهداف ضدانسانی بشود.

image

فرم ثبت نام

تعداد شرکت کنندگان در جنبش غزه:


201